Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đặng Giang, TP. Hà Nội

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4314/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa.

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đền Đặng Giang, với nội dung: tu bổ Tiền tế; xây mới nhà khách (nhà thủ từ); lắp đặt điện chiếu sáng và hệ thống phòng cháy, chữa cháy di tích.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL lưu ý đối với phương án tu bổ tiền tế: Hạ giải cục bộ cấu kiện mái. Tái sử dụng tối đa ngói lợp, ngói lót còn khả năng sử dụng. Đồng thời, hồ sơ cần bổ sung phương án nối, vá, thay cốt, ốp mang… để tu bổ, bảo tồn các cấu kiện kiến trúc gỗ. Không sử dụng đèn huỳnh quang 1,2m để chiếu sáng nội thất công trình.

Bộ VHTTDL có ý kiến để UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công bố công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

>>> Chi tiết văn bản tại đây./.

Thanh Thủy

Loading