Trà Vinh: Các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới

Xã Ngũ Lạc: Hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Ngũ Lạc là xã đặc biệt khó khăn của huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Ban Chỉ đạo), xã Ngũ Lạc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể bà con nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung giao ước thi đua xây dựng NTM do huyện phát động.

Đến nay, xã Ngũ Lạc cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Ban phát triển nông thôn các ấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM lồng ghép thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi bộ, chi, tổ hội ở ấp về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”… Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể nhân dân trong xã. Hiện toàn xã được công nhận 6/10 ấp đạt chuẩn “Ấp văn hóa, nông thôn mới”. Còn lại 2 ấp đến nay đã đạt từ 3 - 4/5 tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn còn lại đạt từ 80 - 90%.

Bên cạnh đó, xã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gắn với kinh tế hợp tác. Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như: Nuôi bò sinh sản, nuôi bò vỗ béo, trồng rau trong nhà lưới, cải tạo vườn tạp, nuôi vọp…

Tân Hiệp: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Tân Hiệp là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trà Cú với gần 76% là hộ đồng bào dân tộc Khmer. Đây là xã có điểm xuất phát thấp, điều kiện về tự nhiên - xã hội còn khó khăn, nguồn ngân sách dành cho xây dựng NTM chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của Trung ương. Kết quả thực hiện một số tiêu chí về: Thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm, môi trường và an toàn thực phẩm... còn thấp. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những năm gần đây, tình hình kinh tế, xã hội đã tăng trưởng khá, phát triển theo hướng tích cực, chuyển đổi cơ cấu kinh tế có nhiều chuyển biến, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư, từng bước phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Qua rà soát, đến nay xã Tân Hiệp đạt 14/19 tiêu chí xã NTM.

1953-bai-17
Những tuyến đường hoa đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Đặc biệt, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM luôn được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Quy hoạch vùng sản xuất trọng điểm lúa chất lượng cao, vùng sản xuất 02 vụ lúa 01 vụ màu, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ chăn nuôi bò, tạo ra nhiều mô hình thu lợi nhuận có giá trị kinh tế cao như trồng ớt chỉ thiên dưới chân ruộng, trồng cỏ nuôi bò vỗ béo, sản xuất lúa chất lượng cao. Kết quả chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM đã mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nhất là trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; đổi mới và nhân rộng các mô hình sản xuất, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ. Hoàn thiện mô hình, phát triển hợp tác xã kiểu mới, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; áp dụng khoa học vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân.

Kim Hòa: Xã 135 đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Trong 6/13 xã về đích NTM, Kim Hòa là xã 135 đầu tiên vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống của huyện Cầu Ngang thoát nghèo, xây dựng thành công xã NTM. Đây là hành trình vượt khó, là nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, Kim Hòa xác định xây dựng thành công xã NTM, giải pháp hàng đầu là phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng trên địa bàn. Vì vậy, xã đã tập trung tuyên truyền các chính sách nhằm khuyến khích người dân tái cơ cấu nông nghiệp gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nói chung, người nghèo nói riêng. Kết quả xã vận động nông dân chuyển đổi 14,5ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, trồng màu, trồng cỏ nuôi bò. Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp Kim Hòa với 51 thành viên. Vận động thành lập được 5 tổ hợp tác chăn nuôi gà, 3 tổ hợp tác sản xuất lúa, 4 tổ hợp tác nuôi tôm gắn với xóa nghèo có địa chỉ cụ thể.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Kim Hòa tiếp tục chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tốt công tác văn hóa, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh nhằm tiếp tục đưa xã không ngừng phát triển.

Loading